ĐỘI NGŨ LEADERS

Nguyễn Hoàng Anh

FOUNDER & CMO

Ngô Quốc Dũng

FOUNDER & CEO

Trần Nghĩa

FOUNDER & CCO

Kế toán - Hành chính nhân sự

Phạm Hương Sen

Trợ lý giám đốc

Nguyễn Hồng Vân

Sales Admin

NHÂN SỰ TIM 01

Vũ Thị Tuyết

Trưởng nhóm

Bùi Thị Huyền Trang

Chuyên viên tư vấn

Đinh Mạnh Hùng

Chuyên viên tư vấn

Kim Oanh

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Mạnh Hà

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ TIM 02

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng nhóm

Lương Cao Tuấn Anh

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Trọng Cường

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Chí Trung

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ TIM 03

Trần Giang Nam

Trưởng nhóm

Nguyễn Thanh Loan

Chuyên viên tư vấn

Minh Thúy

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Tam Hùng

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ TIM 05

Vũ Văn Hậu

Trưởng nhóm

Trương Thùy Linh

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thi Thu Hằng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Đình Vượng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Năng Hải

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ TIM 06

Lê Thanh Huệ

Trưởng nhóm

Diệu Thu Hương

Chuyên viên tư vấn

Dương Ngọc Anh

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thế Tưởng

Chuyên viên tư vấn

Bùi Văn Đại

Chuyên viên tư vấn

Trần Mạnh Trường

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ TIM 08

Nguyễn Danh Mạnh

Trưởng nhóm

Phạm Thị Hằng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Trung Kiên

Chuyên viên tư vấn

Bùi Tuấn Công

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ PHÒNG CSKH

Nguyễn Thị Phương

Trưởng phòng CSKH

Ngô Thu Hằng

Phòng CSKH

Đỗ Thị Thúy

Chuyên viên CSKH

Nhân sự phòng truyền thông

Vũ Thị Quyên

Marketing Executive

Vũ Mạnh Cường

Media

Đặng Thị Huyền

Marketing Executive

Ngô Ngọc Anh

Content Marketing