ĐỘI NGŨ LEADERS

Nguyễn Hoàng Anh

FOUNDER & CMO

Ngô Quốc Dũng

FOUNDER & CEO

Trần Nghĩa

FOUNDER & CCO

Kế toán - Hành chính nhân sự

Phạm Hương Sen

Trợ lý giám đốc

Nguyễn Hồng Vân

Sales Admin

NHÂN SỰ TIM 01

Nguyễn Thị Huệ

Trưởng nhóm

Lương Cao Tuấn Anh

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Trọng Cường

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Chí Trung

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ TIM 02

Vũ Văn Hậu

Trưởng nhóm

Nguyễn Tam Hùng

Chuyên viên tư vấn

Minh Thúy

Chuyên viên tư vấn

Trần Giang Nam

Chuyên viên tư vấn

Trương Thùy Linh

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Đình Vượng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Năng Hải

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ TIM 03

Lê Thanh Huệ

Trưởng nhóm

Đinh Mạnh Hùng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thế Tưởng

Chuyên viên tư vấn

Bùi Văn Đại

Chuyên viên tư vấn

Bùi Thị Huyền Trang

Chuyên viên tư vấn

Trần Mạnh Trường

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ PHÒNG CSKH

Nguyễn Thị Phương

Trưởng phòng CSKH

Đỗ Thị Thúy

Chuyên viên CSKH

Đặng Thị Huyền

Phòng truyền thông